LogoUNGKAR1.JPG (27293 bytes)
STARTSIDE
OPP
 

anflyman.gif (9574 bytes)

REKORDAR

anflyman.gif (9574 bytes)

Det er alltid litt intern kriging om å ha den største fisken blant oss kompisene. Har derfor laga til ei liste delt opp i fiskeslag, pr. miljø. Kravet for å kome på lista er at minst 2 av oss har vore med på turen, eller at fangsten kan godt dokumenterast.

LAKS I ELV

Laks har siste åra blitt meir og meir fokusert på med oss, etter at laksen har tatt seg litt opp. Medan laksebestanden var laber på 90-talet vart det stort sett konsentrert på sjøauren i elvefisket. Derfor er dei fleste storlaksane tatt i det nye årtusenet, då med unntak av den siste storlaksen som har blitt tatt i mai på Stokkenes. For å komme på lista må vi no over 11kg

 

Rekord-Laks.JPG (32909 bytes)

 

FISKESLAG VEKT KVEN STED REDSKAP DATO

Laks

Laks

Laks

Laks

Laks

Laks

Laks

Laks


18,3 kg

13,5 kg

11,7 kg

11,5 kg

11,3 kg

11,3 kg

11,2 kg

11,0 kg


Inge Arthur Refsnes

Inge Arthur Refsnes

Bjørn Refsnes

Bjørn Refsnes

Petter Gjerde

Inge Arthur Refsnes

Petter Gjerde

Torstein Gjerde


Eidselva

Eidselva

Eidselva

Eidselva

Eidselva

Eidselva

Eidselva

Eidselva


Makk

Makk

Makk

Makk

Makk

Makk

Makk

Makk


25.06.2013

08.06.2003

16.07.2012

12.06.2010

08.06.2003

01.06.2004

26.05.1996

03.06.2006

NOTE:  Inge Arthur fikk ein laks 31.08.2012 på fluge på Nor, Eidselva, denne vart anslått til å vere ca 13-14kg basert på ei lengde på ca.114cm. Laksen var ei farga hoe som vart gjenutsatt.

 

SJØAURE I ELV

Som sagt over så var det i hovedsak sjøaure vi fiska tidlegare, men då i hovedsak i elvar med mindre storleik på auren, sjølv om det også her finnes større eksemplar. Ein del av fangsane er gjort under målretta sjøaurefiske, mens dei fleste er tatt som bifangst under laksefiske.

 

Rekord-Sjaure.JPG (55009 bytes)

 

FISKESLAG VEKT KVEN STED REDSKAP DATO
                      Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure


8,10 kg

7,14 kg

7,11 kg

6,48 kg

6,19 kg

6,15 kg

5,60 kg

5,40 kg

5,34 kg


Bjørn Refsnes

Petter Gjerde

Bjørn Refsnes

Inge Arthur Refsnes

Torstein Gjerde

Petter Gjerde

Inge Arthur Refsnes

Petter Gjerde

Bjørn Refsnes


Eidselva

Driva

Eidselva

Eidselva

Strynelva

Eidselva

Eidselva

Eidselva

Eidselva

         
Makk

Makk

Makk

Makk

Makk

Makk

Makk

Makk

Makk


08.07.2013

24.07.2009

01.06.2006

13.06.2009

05.08.2008

13.06.2008

23.07.2010

20.06.2009

08.07.2007

 

SJØAURE I SJØ

Sjøaurefisket i sjø har siste åra vorte veldig populært blant oss, og er ein flott måte å strekke fiskeåret på, utover dei vanlege 3 månadane med elvefiske. Dermed er det fortsatt ein del leiting og prøving, med konstant utvikling på listene over rekordar. Dette er også eit fiske der du opplever å få ein del skrinn fisk på vinteren, desse kunne kanskje vere kvalifiserte for lista, men fordi dei vert satt tilbake så kjem dei ikkje med. Dei vil heller ikkje verte tatt med om nokon prøver seg å drepe slike fiskar.

 

Rekord-Sjaure-Sj.JPG (20720 bytes)

 

FISKESLAG VEKT KVEN STED REDSKAP DATO

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure


4,45 kg

3,02 kg

2,75 kg

2,65 kg

2,44 kg

2,05 kg

1,85 kg

1,76 kg

1,74 kg


Inge Arthur Refsnes

Torstein Gjerde

Inge Arthur Refsnes

Petter Gjerde

Inge Arthur Refsnes

Arild Kirkenes

Inge Arthur Refsnes

Torstein Gjerde

Inge Arthur Refsnes


Ørsta

Ørsta

Ørsta

Ørsta

Ørsta

Smøla

Ørsta

Ørsta

Ørsta


Sluk

Makrell

Sluk

Makrell

Makrell

-

Makrell

Sluk

Makrell

                        
24.03.2008

05.04.2003

27.04.2008

09.03.2004

01.04.2010

24.03.2002

25.01.2004

04.04.2008

16.03.2003

NOTE:  Petter fikk ein fisk 24.03.2005 på Smøla, denne vart anslått til å vere ca 3,1kg basert på lengde og indikasjoner ifrå ei unøyaktig vekt. 27.03.2005 fikk Odd Kirkenes ein fisk på rundt 2kg sammen med Petter, også dette i Fuglevågen.

NOTE: 26.04.2002 fikk Inge ein aure på vel 2kg på badestranda i Ørsta.

 

AURE I VATN OG INNSJØ

I ein del vassdrag finnes vatn og innsjøer, og her kan du i ein del fiske med oter, dette har vi sjølvsagt nytta oss av no og då, men vi prøver også av og til med sluk og konvoi. Og her er 10 på topp-lista for desse.

 

 

FISKESLAG

VEKT

KVEN

STED

REDSKAP

DATO


Aure

Aure

Sjøaure

Aure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure

Sjøaure


5,50 kg

4,60 kg

2,86 kg

2,86 kg

2,30 kg

2,30 kg

2,30 kg

1,80 kg


 Atle Storvik

Inge Arthur Refsnes

Atle Storvik

Inge Arthur Refsnes

Petter Gjerde

Inge Arthur Refsnes

Petter Gjerde

Petter Gjerde


Honndalsvatn

Honndalsvatn

Honndalsvatn

Honndalsvatn

Nedrefloen

N.Kilsvatn

N.Kilsvatn

N.Kilsvatn


Oter

Oter

Oter

Oter

Oter

Oter

Oter

Oter


01.08.2007

29.09.2007

02.08.2007

19.09.2009

24.08.1997

19.07.1998

31.07.1998

31.07.1998

 

FJELLAURE

Tidlegare var det fjellfisket som stod i sentrum utanom elvesesongen, i tillegg til at vi nokre år hadde oss ein fjelltur til Holtålen. Og det er herifrå dei fleste fiskane på lista stammar. Garnfisk tek ej sjølvsagt ikkje med.

 

Rekord-Fjellaure.JPG (10310 bytes)

 

FISKESLAG VEKT KVEN STED REDSKAP DATO
             
Aure

Aure

Aure

Aure

Aure

Aure

Aure

Aure

Aure

Aure


1,47 kg

1,43 kg

1,28 kg

1,22 kg

1,15 kg

1,05 kg

1,03 kg

0,90 kg

0,85 kg

0,80 kg


Torstein Gjerde

Bjørn Refsnes

Torstein Gjerde

Petter Gjerde

Petter Gjerde

Petter Gjerde

Torstein Gjerde

Petter Gjerde

Torstein Gjerde

Inge Arthur Refsnes


Holtålen

Holtålen

Holtålen

Holmevatnet

Holtålen

Holtålen

Holtålen

Fr.Middagsvatn

Sædalen

Djupvikvatnet


Sluk

Oter

Sluk

Oter

Sluk

Sluk

Oter

Oter

Makk

Sluk

                      
30.07.1995

31.07.1996

28.07.1994

20.09.1993

27.07.1994

27.07.1994

02.08.1995

22.08.1991

03.10.1988

19.05.1995

 

 

 

Til Toppen

 

Send meg e-mail

 

Sida sist oppdatert :

20.10.2013